Line Bergseth

<<  Portrett av pelagonier 2011, akvareller 55x75cm

akvareller

"Anna Brooks Pluto"

"Circus" -unik pelargon 2011, 55 x75cm

akvareller

"Bulls Eye Light Pink"

akvareller

"Phantos Unike", -duftpelargon 2011, 55x75cm

akvareller

"Pink Eggshell" -eggeskallspelargon 2011, 55x75cm

akvareller

"P. Zonale"

akvareller

"Honeywood Susan"